Bộ tượng tứ không: bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt thân. Bịt miệng là dùng TÂM mà nói, bịt tai là để dùng TÂM mà nghe, bịt mắt là để dùng TÂM mà nhìn, bịt thân dùng TÂM mà hành sự.

Tượng chú Tễu trang trí xe
Bộ 4 Tượng chú Tễu
120,000

Còn hàng